31.7.10

Η ατάκα της χρονιάς...
μπορεί και του ...αιώνα...

Επίσκεψη στο σπίτι εργένη κάποιας ηλικίας, που δεν έλαμπε δά από καθαριότητα.

ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΑ: Μόνος σου τό καθαρίζεις; Κάθε πότε;
ΕΡΓΕΝΗΣ: Έεε... Κάθε τόσο... Όταν δεν βαριέμαι.
ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΑ: Δεν σιχαίνεσαι έτσι;;
ΕΡΓΕΝΗΣ: Και τον Γιωργάκη τόν σιχαίνομαι...
αλλά δεν τόν καθαρίζω!

Δεν υπάρχουν σχόλια: